Podcast

Podd: Thor och satelliterna

Upp i det blå

Thor & Mar­cus går igenom allt som inte går bra i världen och vad som fak­tiskt var bät­tre förr. Allt från Apples upp­da­teringar till att IKEA klan­tat sig med sina upp­da­teringar. Thor låter Mar­cus läg­ga sig på schäs­lon­gen och pra­ta ut om sina oändligt mån­ga alarm han har på mor­gonen och vad som egentli­gen hände med hans barn­doms­filmer som hans mam­ma bytte bort mot en okänd mans bröl­lops­filmer.

Vi går igenom den annars torfti­ga teknikveck­an och kan kon­stat­era att en annan gam­mal man som skrik­er på teknik är Don­ald Trump och vi går igenom var­för han gör det den­na gån­gen och vad Apple kan ha på gång i de hem­li­ga käl­lar­rum­men på huvud­kon­toret.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

 

Kommentarer