Spel

Pokémon Go får efterlängtat spelläge

Du är oförmögen att fortsätta strida

Sedan intro­duk­tio­nen av Poke­mon Go så har det var­it en sak som har sak­nats. Det är PvP bat­tle, det vill säga strid­er mel­lan använ­dare.

Med de upp­da­teringar som kom­mit med tiden har stri­dan­det tag­it nya banor och det har bliv­it möjligt att göra raids och byta Poké­mons med varan­dra. Nu senaste kom funk­tio­nen att föra över Poké­mons till Nin­ten­do Switch Poké­mon Let’s Go. Men nu verkar det som att vän­tan är över. Äntli­gen kom­mer vi får lov att stri­da mot våra vän­ner med vår gul­li­ga Poké­mons.

TechCrunch

Kommentarer