Spel

Pokémon Go-inspirerat Warcraft under utveckling

Azeroth blir verkligt!

Just nu pågår utveck­lin­gen av ett War­craft i AR och mån­ga av Bliz­zard anställ­da är sto­ra fan av Niantics aug­ment­ed real­li­ty-spel. Det­ta avs­lö­jas i en län­gre artikel om före­taget som amerikan­s­ka Kotaku skriv­it.

Bland annat kan vi läsa “The nat­ur­al exten­sion of that was for one of Blizzard’s incu­ba­tion teams to devel­op a War­craft ver­sion of Poké­mon Go, which is in devel­op­ment for smart­phones now. Sure­ly it occurred to the deci­sion-mak­ers at Bliz­zard that this War­craft spin­off could be a mas­sive rev­enue gen­er­a­tor, but the game is also in pro­duc­tion because lead design­er Cory Stock­ton (for­mer­ly of World of War­craft) is a huge fan of Poké­mon. (Peo­ple who have played the War­craft mobile game say it’s also got a lot more to it than Poké­mon Go, includ­ing sin­gle-play­er mechan­ics.)”

När lanser­ing kan tänkas ske nämns inte men av allt att döma är det ett spel som fak­tiskt kom­mer kom­ma ut. Det­ta och att en rad andra mobi­la spel är under utveck­ling kom som ett svar till kri­tiken mot att nya Dia­blo Imor­tals är just ett mobil­spel.

 

Kommentarer