Film & TV

Premiär för animerad Netflix-antologi om det vi gillar mest

18 små filmer om dööööden, och sex, och robotar.

Love, Death + Robots är en serie kort­filmer som kret­sar runt näm­n­da ämnen, allt ani­mer­at i oli­ka sti­lar. Pre­miär på Net­flix i det­ta nu.

Bakom står bland annat Tim Miller som gjorde sin lång­films­de­but när han regis­ser­ade Dead­pool.

Vis­sa av insla­gen är ful­la av humor och vis­sa är extremt svar­ta och hyf­sat sju­ka.

Kommentarer