Bild med text "Coming Next Month" och en OnePlus-logga

Skrivet den 23 August 2019 kl 09:29 av Ljud & BildComments Off on Quantum Dot LED-TV från OnePlus285

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen0

Quantum Dot LED-TV från OnePlus
Samsung light?

One­Plus-teven som lanseras i sep­tem­ber kom­mer använ­da QLED-teknik fram­för OLED. När den lanseras i Indi­en har den en stor­lek på 55 tum men här i Europa och i andra delar av lan­det förvän­tas det bli större pan­el­er.

QLED är Sam­sungs teknik för att “emulera OLED” i brist på bät­tre ord. Det ger bety­dligt bät­tre svär­ta och andra effek­ter jäm­fört med lite bil­li­gare LED-teknik. Men det är ock­så en teknik som vari­er­ar i vad den lev­er­erar baser­at på prisklassen på slut­pro­duk­ten.

Sam­sung har TVs som bör­jar med Q6 upp till Q9 och inom var­je siffra finns oli­ka mod­eller och fram­förallt årsmod­eller där årets mod­eller har bety­dligt mer att ge än för­ra årets i vis­sa mod­eller.

En teori är att One­Plus kom­mer vara mot Sam­sung var man är mot kon­cern­syskonet, mobiltil­lverkaren Oppo. Man tar det bäs­ta från alla oli­ka mod­eller, där R&D redan är gjort och sedan gör några väl val­da kom­pro­miss­er och därefter lev­er­erar något rel­a­tivt prisvärt.

Även kine­siska Hisense och TCL är dock med i QLED Alliance så Sam­sung behöver inte nöd­vändigtvis vara inblandade.

Sam­sung tillverkar även skär­men till One­Plus 7 Pro och säk­ert andra mod­eller ock­så.

Annons: Se alla QLED-TVs hos Web­hallen.