Android

Qualcomm presenterar Snapdragon 768G processor

5G

Qual­comm har nu pre­sen­ter­at en ny Snap­drag­on-proces­sor, 768G.

Det var i decem­ber Qual­comm pre­sen­ter­ade 765G och den proces­sorn bör­jar nu dyka upp i tillverkar­nas tele­fon­er. 768G kom­mer att vara 15 % snab­bare både gäl­lande proces­sor och grafikproces­sorn. Qual­comm har klock­at in CPUn på 2,8 GHz från 2,4 GHz

Pre­cis som föregående ver­sion så kom­mer 786G ha ett inte­gr­erat Snap­drag­on X52 modem med stöd för både mmWave och sub‑6 GHz 5G plus vara kom­pat­i­belt med fristående och icke-fristående 5G nätverk. Pre­cis som föregående ver­sion 756G så är proces­sorn till för bär­bara gam­ing-enheter. Förs­ta enheten som kom­mer kom­ma med den här proces­sorn är Xiaomis Red­mi K30 5G Rac­ing Edi­tion.

Via: The Verge

Kommentarer