Ljud & Bild

Radiokanalen P3 görs om från grunden

Tappar för mycket lyssnare

Radiokanalen P3 var en gång i tiden det som alla ung­do­mar lyssnar på men nu när möj­ligheter­na är flera i form av pod­casts och stream­ing av musik så har kanalen tap­pat lyssnare.

Igår kväll ska alla anställ­da på P3 ha fått ett mail där det informer­ades att sto­ra omstruk­tureringar kom­mer inledas. De fles­ta pro­gram som idag finns på kanalen kom­mer att skro­tas och de ska nu göra pro­gram som når en bredare pub­lik. Inga per­son­er kom­mer att sägas upp och den nya omstruk­turerin­gen ska vara klar i jan­u­ari.

Lyssnar du fort­farande på P3? Läm­na gär­na en kom­men­tar!

Käl­la DN

 

Kommentarer