Recensioner

Recension: Master & Dynamic MH40 — design du antingen älskar eller hatar

Eller hatar att älska.

Ibland så får vi in sak­er som vi ska tes­ta som vid förs­ta anblick ser ut som något jag vill avfär­da. Men på grund av namn och his­to­ria så väl­jer jag att ge det en chans. Mas­ter & Dynam­ics MH40 är ett par sådana hör­lu­rar.

Desig­nen är som häm­tad från hör­lu­rar­na i cock­piten på ett litet jet­plan på väg att lan­da i Mia­mi med las­ten full av colom­bian­skt dun­der. Bara på några få ställen är det plast, resten är met­all och läder. Två mate­r­i­al med tyn­gd, inte bara bok­stavligt utan ock­så utseen­demäs­sigt. Det här är inga duss­in­hör­lu­rar. Det här är något som du vill stop­pa ner i den väv­da påsen som föl­jer med dem var­je gång du inte använ­der dem.

Var­je hör­lur var­vas med met­all, läder, met­all‚ läder. Ytterst är vad som kan lik­nas vid en met­all­grill, ett steg in är det kåpan som är i läder med en met­all­ram runt. Därefter så kom­mer vad­derin­gen mot örat som även den är i lamm­skinn. Den här vad­derin­gen fäster med mag­neter vilket gör att det går att byta ut den delen den dagen det sli­tits ut.

Varken vad­derin­gen på lurar­na eller huvud­de­len är värst tjock. Per­son­li­gen pas­sar det mig väldigt bra då jag ofta kan uppl­e­va att för myck­et vad­der­ing försäm­rar hur sta­bilt ett par hör­lu­rar sit­ter på mitt huvud.

Det här är ett par over the ear, allt­så att kåpor­na går över hela örat. Även jag som retats för mina Dum­bo-öron som liten får gott plats med öro­nen i de här lurar­na. Höj­den på hör­lu­rar­na regleras med ett att föra två met­allpin­nar upp och ner. Inget tek­nol­o­giskt avancer­at men gud så snyg­gt. MH40 har en enda knapp och den är till för att fim­pa ljudet helt och hål­let så att du inte behöver ta av dig hör­lu­rar­na för att exem­pelvis höra vad utropet säger på det där fly­get till Mia­mi.

Ljud­mäs­sigt förmed­lar de här hör­lu­rar­na en ordentlig bas. Den är både djup och stark även om jag är van vid Beats Pro och Beats Solos kraft­ful­la bas så lev­er­erar MH40 mer än till­räck­ligt.

Mel­lan­reg­istret är där jag upplever att MH40 lev­er­erar som bäst, här framträder både en värme i sång och instru­ment. Även om det här är ett par hör­lu­rar som du kan gå runt på stan med så vill du sät­ta dig ner och lyssna på musiken.

Diskan­ten förmed­lar en tyd­lighet och klarhet som kan vara svår­fån­gad i kom­bi­na­tion med bas och mel­lan­reg­is­ter men när det kom­mer till house och tech­no så lev­er­erar Mas­ter & Dynam­ics MH40 ypperligt. Däre­mot så blir hår­drock och exem­pelvis RATM lidande av för lite bas och ett vid de här ton­er­na ett svagt mel­lan­reg­is­ter.

MH40 kom­mer i en låda som som ska­par lyc­ka. Allt är noga genomtänkt och lig­ger plan­er­at på sin plats som ett snipergevär från en Bond­film. Hör­lu­rar, en liten påse i vävt tyg. I vårt exem­plar fick med två sty­ck­en slad­dar. En med 3,5mm till 3,5mm och en med 3,5mm till 3,5mm, fast med kon­troll för tele­fo­nen i lagom höjd på slad­den — i det här fal­l­et en iPhone XS Max. Ljudet till en tele­fon som har Light­ning-kon­takt behöver en DAC och i vårt test har vi använt en 3,5mm adapter till Light­ning från Apple med inbyg­gd DAC. Mas­ter & Dynam­ic säl­jer även en ver­sion av MH40 med en egen 3,5mm till Light­ning-sladd, då med inbyg­gd DAC i slad­den. Enligt MH40 ska den inte skil­ja sig från kvaliteten på den vi har tes­tat lurar­na med.

Min per­son­li­ga åsikt är att ett par hör­lu­rar som används till vardags utan­för för vardagsrum­met år 2019 inte skall vara trå­dade. Sit­tande still i vardagsrum­met ska­par slad­den ytterst lite kom­p­lika­tion­er. Men att gå runt på stan och fast­na i diverse dör­rhand­tag, cykel­styren och dragked­jor är inget som någon önskar sig med ett par hör­lu­rar för över 4000kr, de fles­ta har även en tele­fon i andra änden som oftast är än dyrare. Att då få se någon av de två fly­ga i back­en för att det sit­ter en sladd mel­lan den och hör­lu­rar­na gör ont när det i dag finns sätt att få över ljudet trådlöst.

Mas­ter & Dynam­ics vet nog om det­ta då de även gjort två mod­eller som ska­par en kop­pling via blue­tooth, MW50 och MW60. MW50 är on-ear medan MW60 är ett par som mer lik­nar MH40 även om de sak­nar den snyg­ga grillen. Enligt Mas­ter & Dynam­ics så ska inte kvaliteten bliv­it påverkat näm­n­värt via BLE. Dock ökar priset näm­n­värt och du blir ytterli­gare en tusen­lapp fat­ti­gare med MW60. Men sen är det här ett par hör­lu­rar som är tänk­ta att hål­la mån­ga mån­ga år framöver.

https://youtu.be/NWgoQvkx_qk

MODELL
MH40

MÅTT
200mm x 185mm x 50mm

DRIVERS
45mm neodymi­um

MOTSTÅND
32 ohm

VIKT
360g

ANSLUTNING TILL HÖRLURAR
Dual 3.5mm stan­dard jack

MATERIAL
Cowhide x lamm­skinns skinn, ros­t­fritt stål, alu­mini­um, avtag­bar vävd kabel

KOMPATIBILITET MED APPLE
Fjär­rkon­trollen och mikro­fo­nen stöds endast av iPhone 3GS eller senare, iPad, iPod touch (2: a gen­er­a­tio­nen eller senare), iPod clas­sic (120 GB, 160 GB) och iPod nano (4: e gen­er­a­tio­nen eller senare). Fjär­rkon­trollen stöds av iPod shuf­fle (tred­je gen­er­a­tio­nen eller senare). Ljudet stöds av alla iPad- och iPod-mod­eller.

KABEL
Avtag­bar 1,25m kabel med fjär­rkon­troll och mikro­fon
2,00 m stan­dard­k­a­bel
Light­ning-kabel för nyare iPhones går att köpa till.

DUAL AUDIO JACKS
För delat lyssnande

HÖRLURSTYP
Cir­cum-aur­al (Täck­er hela örat)

MIKROFONTYP
Rund­strå­lande

HÖRLURSVADDERING
Avtag­bart lamm­skinns mem­o­ry foam

När jag tes­tat hör­lu­rar­na har jag använt mig av föl­jande låtar för att få en så bred upplevelse som möjligt av ljud­bilden

Hunter — Björk
Acid Rain- Lorn
Undone (feat. Sarah De War­ren) — Spaces
Aljami­a­do — Renaud Gar­cia-Fons
Win­dowlick­er — Aphex Twins
Killing in the Name — Rage Against the Machine
Paper Moon — Booka Shade
Drag­onborn — Jere­my Soule
Breathe Into Me —  Mar­i­an Hill
The Wicked Sword — Osamu Kita­ji­ma

Länk till Spel­lista

https://youtu.be/jNIPrPJKgAc

Kommentarer