Recensioner

Recension: Trust Zamak GXT 414

När budget överraskar!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Under­teck­nad har tes­tat en hel del lurar för Teknikveck­an och vid det här laget har det bliv­it väldigt uppen­bart att jag uppen­barli­gen är grymt tjock­skallig då lurar­na känts små och gett mig ont i huvudet efter en stunds använd­ning. Så nu när det damp ner ett par lurar från bud­get­mär­ket Trust så var mina förvänt­ningar inte på topp.

Design

Klas­siskt helsvar­ta lurar med GXT-log­gan på bägge kåp­si­dor­na. Kåpor­na känns sta­bi­la, tåli­ga och av hög kvalitet. Desig­nen känns över­lag robust och tålig och huvud­bygeln är väl­vad­der­ad. Trust har knap­past tag­it ut svän­gar­na med desig­nen på GXT 414 och om du blir ombedd att tän­ka på ett par hör­lu­rar så kan jag slå vad om att din tanke­bild inte är långt från dessa lurar.


De delar som brukar gå sön­der på välan­vän­da lurar som byglar­na som kop­plar öronkå­por­na med huvud­bygeln och 3,5 mm kon­tak­ter­na är i met­all och känns slit­star­ka. Trevligt att vi kan ta av mikro­fo­nen och använ­da dem som van­li­ga lurar då mick­en är gan­s­ka stor. Öronkud­dar­na är väl till­t­agna och mjukare än mån­ga andra lurar vi tes­tat vilket gör att det inte blir svet­tigt. Det är så skönt att äntli­gen få tes­ta ett par lurar gjor­da för vux­na. De sit­ter bra på huvudet, öro­nen får plats i öronkud­den och vik­t­mäs­sigt glöm­mer du att du har dem på huvudet efter ett tag.

Ljud

Zamak GXT 414 bjud­er på ett klart och fint ljud i spel, musik och Skype-sam­tal men bas­gån­gen är något klen. Vi har spelat spel med bra ljud­de­sign och har där­för inte lid­it näm­n­värt av att lurar­na inte har sur­round men det är helt klart ett minus att det sak­nas. Vi har använt dem flit­igt i bilen och på job­bet och de stänger ute ljud rätt bra. Mick­en gör vad den ska och de vi pratat med i spel och Skype hör mig bra.

Summering

Myck­et bra all-around-lurar och det är numera mina goto on-the-fly-lurar som jag sak­nar om jag inte har med mig. De har en trevlig design, är rym­li­ga, sit­ter bra och har ett bra ljud. Pris­lap­pen lig­ger på ca 799 och det är myck­et hör­lu­rar för pen­gar­na. Vem hade kun­nat tro att jag skulle rek­om­mendera en pro­dukt från Trust utan att vara iro­nisk. What a time to be alive!

Reklam: Köp Zamak GXT 414 hos Web­hallen

Kommentarer