Recensioner

Recension: Warhammer: Vermintide 2 Deluxe Edition

Spelat på: PS4

Kul med ett nytt Ver­mintide, älskade verk­li­gen ettan. Men är tvåan bät­tre? Rent spelmekaniskt är det sam­ma spel. Visst, du har fått en spe­cial abil­i­ty, men annars funkar det på exakt sam­ma sätt. Tap­pa på fight­k­nap­pen och du gör ett lätt slag, håll in och du gör ett hårt. Bloc­ka på block­knap­pen om du gillar sånt. Thats about it. Men kan ett sådant enkelt spel ha djup och hål­la länge?

Spelet är likt sin föregån­gare Left 4 Dead en väldigt lin­jär his­to­ria. Gå från punkt a till punkt b, döda allt på vägen, när du kom­mer till punkt b, håll ut under vågor av fien­der, gör om dessa punk­ter tills banan är över. Ver­mintide 2 är dock ett väldigt myck­et vack­rare spel än det förs­ta. Vi får se myck­et mer oli­ka typer av miljöer som skog­ar, åkrar, städer berg och såk­lart tunnlar.

Gameplay

Det finns någon sto­ry, men ingen bryr sig, det är inte där­för du spelar den här typen av spel utan du vill ha bra game­play. Vilket verk­li­gen Ver­mintide 2 har. Skitkul att spela med kom­p­is­ar. Har dock ingen local co-op.

Vad Ver­mintide gör väldigt bra, som World War Z (som jag recenser­ade här på Tekikveck­an tidi­gare i våras) inte gjorde alls är att de mer bif­fi­ga spe­cial­monstren har bra syn­ergi­er med varan­dra. Gas­råt­tor­na som läm­nar sto­ra grö­na moln kom­mer ofta med andra, t.ex. pack­rats eller gut­ter­run­ners som blir svåra att se i mol­net men som panikar grup­pen och sprid­er ut den vilket är det farli­gaste i dessa typer av spel. Det finns ock­så myck­et fler typer av spe­cial­monster i Ver­mintide 2 mot ettan. Nu får vi även träf­fa på Kaoskri­gar­na och att träf­fa på hjärntvät­tade fanatik­er är alltid trevligt.

En annan kul sak som är nytt är ”Hero­ic Deeds”. Det är vari­a­tion­er på de van­li­ga banor­na fast med andra pre­miss­er, som att istäl­let för van­li­ga råt­tor så är alla elites, eller att det inte finns någon heal­ing på banor­na etc. Klarar du en Hero­ic Deed får du fetare loot, men för­lorar du så är deedet bor­ta för alltid. Så inga do-overs. Vilket är svinkul tyck­er jag!

Karaktärer

Det finns inga nya karak­tär­er utan det är de fem vi såg i förs­ta spelet som är till­ba­ka, vad som är nytt är klass­er till de oli­ka karak­tär­erna. Jag hade ju gär­na sett någon ny per­son, Warham­mer har ju lite att väl­ja på där, men de nya klasser­na till de befintli­ga karak­tär­erna är roli­ga och gan­s­ka oli­ka varan­dra. Alla spel­sti­lar kan hit­ta något, om du så gillar att ta stryk för andras över­lev­nad, göra galet myck­et ska­da på håll, göra galet myck­et ska­da genom yxa till ansik­te, eller om du gillar lite av allt.

Det finns myck­et vari­a­tion för ett sådant här typ av spel. Inte nog med att karak­tär­erna har oli­ka klass­er utan vap­nen funkar på oli­ka sätt inom de oli­ka klasser­na. Jag spelade mest Bright Wiz­ard och hennes vapen är en stav och närstridsvapen . Där finns det oli­ka stavar som gör oli­ka attack­er, som en eld­boll, en annan kan göra min­dre och klenare eld­bol­lar men är avsevärt snab­bare, en annan gör en stråle eld etc. Likaså för närstridsvap­nen. Dessu­tom kan du alltid tillver­ka vapen och utrust­ning och byta dess egen­skaper så det pas­sar din spel­stil.

Summering

Gillar du att lev­la klas­siska fan­ta­sykarak­tär­er, byg­ga, trixa och opti­mera dem med utrust­ning och göra det med vän­ner så kom­mer du äls­ka Ver­mintide 2.

Kommentarer