Spel

Red Dead Redemption 2 ute till PC nu

Hästsimulator i ännu finare grafik och upplösning

I van­lig ord­ning när det släpps ett nytt spel ifrån Rock­star, så snackas det och skvall­ras om att det kom­mer kom­ma en PC-ver­sion så smån­ing om. Vilket i prin­cip alltid har stämt ock­så.

Nu är det Red Dead Redemp­tion 2’s dags att göra entre på PC-mark­naden. Spelet lanseras idag och kom­mer med lite nya finess­er så som möj­lighet att spela i 4K, olåst fps samt lös­ningar för att utö­ka spelet på flera skär­mar.

Rock­star har även föru­tom grafiska nyheter även stop­pat ner lite annat sko­jsigt i got­tepåsen så som nya boun­ty hunt-upp­drag, nya vapen och nya gängställen.

Spelet kräver Rock­star Launch­er och spelet behövs köpas via Epic Store om du är sug­en på att ge dig in i rollen som tobakspot­tande cow­boy. Under­teck­nad kan verk­li­gen rek­om­mendera spelet efter att ha till­bringat väldigt mån­ga tim­mar på playsta­tion 4‑versionen.

Kommentarer