Nyheter

Reklambilder för Note 9 läcker ut i förtid

I över­mor­gon den 9:e augusti kom­mer Sam­sung hål­la låda och pre­sen­tera nya Galaxy Note 9. Men det ser ut som någon har tab­bat sig och råkat släp­pa en hel del reklam­bilder i förväg.

Först ut har vi allt­så själ­vaste pen­nan som nu fått blå­tand och ska kun­na utföra diverse kom­man­don via knap­pen på pen­nan, som till exem­pel knäp­pa foton från kam­er­an.

 

Kam­er­an har självk­lart upp­dat­er­ats ock­så. Mer AI har tryck­ts in och kam­er­an skall enligt Sam­sung vara ännu smartare och stäl­las in automa­tiskt baser­at på vad som kam­er­an rik­tas mot.

 

 

Nya funk­tion­er gäl­lande sam­mankop­pling till dator kom­mer ock­så. Möj­lighet att till exem­pel använ­da tele­fo­nen som rit­plat­ta mot datorn, av att döma bilden nedan ser ut att kom­ma ock­så.

 

Bilder från Pocket­now

 

På tors­dag kom­mer vi få veta bety­dligt mer när Sam­sung pre­sen­ter­ar den offi­ciellt på deras Unpacked-event. Håll till godo så ser vi till att hål­la er upp­dat­er­ade efter even­tet på tors­dag.

Kommentarer