Nyheter

Relate är relationsappen som vill skapa långsiktiga förhållanden

Matchas med de som delar dina värderingar i livet

I våras lanser­ade det sven­s­ka Relate sin rela­tion­sapp och den skil­jer sig en hel del från sina konkur­renter då de redan från start vill att deras använ­dare ska hit­ta rela­tion­er som håller i läng­den.

Relate låter sina använ­dare göra en reflek­tion­sövn­ing i appen där de får definiera vad som är vik­tigt i livet och det­ta myn­nar sedan ut i ett värder­ingsträd. Använ­daren matchas sedan ihop med andra använ­dare som delar en eller flera värderingar. Totalt får använ­daren fem nya förslag per dag på per­son­er där en poten­tiell gemen­sam värder­ing finns och det blir sedan start­skot­tet för en dia­log. Relate har under sep­tem­ber släppt en upp­da­ter­ing av sin app där använ­dar­na kan definiera sina värderingar genom fri text och bilder för en mer per­son­lig upplevelse.

Relate finns till iOS och Android och tjän­sten är helt kost­nads­fri.

Kommentarer