Video

Revolut-intervjun — Nutid och framtid

Med kommunikationschef Andreas Zannin

Vi fick besök av Andreas Zan­nin — kom­mu­nika­tion­schef på Rev­o­lut — som sva­rade på de frå­gor ni ställt i Teknikbub­blan samt avs­lö­jade lite om framti­den.

Använd vår affil­i­atelänk för att pro­va Rev­o­lut kost­nads­fritt.

Se ock­så vår genomgång av Rev­o­lut-appen:

Kommentarer