Nyheter

Rey G visar hur man löser HomeKit-stöd till vissa av Ring’s produkter

Homebridge all the way

Före­taget Ring gör rik­tigt bra pro­duk­ter och har släppt allt från ringk­lock­or med inbyg­gd kam­era till mer gedigna över­vakn­ingskameror, men för Apple-använ­dare är det något som sak­nas.

Vi pratar givetvis om Home­K­it-stöd som Ring i flera år har utlo­vat men ännu inte lev­er­erat på. Det­ta har gjort att mån­ga har tag­it sak­en i egna hän­der och gått via Home­bridge istäl­let. YouTu­bern Rey G har lagt upp en ped­a­gogisk video där han går igenom pre­cis hur man gör och vil­ka till­be­hör man bör köpa för att få igång det. För tillfäl­let kan du få in Ring Video Door­bell Pro och Ring Flood­light Cam i Hem-appen genom att använ­da dig av Home­bridge.

 

Kommentarer