Nyheter

Ring lanserar Door View Cam — gör dörrögat smart

Gevalia gillar inte det här

På CES-mäs­san visade idag Ring upp sin senaste skapelse och den­na gång är det inte en smart ringk­loc­ka som plac­eras på utsi­dan av dör­rkar­men utan den­na video-dör­rk­loc­ka plac­eras i dör­rö­gat på din ytter­dörr.

Ring Door View Cam är en trådlös video-dör­rk­loc­ka som installeras i hålet på befintli­ga dör­rar som har ett så kallat dör­rö­ga och det krävs varken bor­rn­ing eller några andra ingrepp på dör­ren. Instal­la­tio­nen går till så att man skru­var loss det gam­la dör­rö­gat och installer­ar Door View Cam på båda sidor­na av dör­ren och det krävs ingen dra­gen el då den har ett laddnings­bart bat­teri. Kam­er­an har stöd för tvåvägssam­tal, rörelsede­tek­ter­ing, upp­täckt av dör­rak­tivitet, nattsyn och det går att stäl­la in pri­va­ta zon­er och kam­er­an vis­ar 1080p HD-video.

Rings grun­dare, Jamie Simi­noff säger i en press­re­lease:

”När vi nu fort­sät­ter vår mis­sion att min­s­ka bostadsin­brott och ska­pa tryg­gare bostad­som­rå­den, vill vi att alla med en ytter­dörr ska ha möj­ligheten att sky­d­da sin fastighet och förhin­dra ett brott. Vi har lyssnat de kun­der som gär­na vill säkra sina ytter­dör­rar med en Ring video-dör­rk­loc­ka, men inte har haft möj­ligheten att installera någon av våra nuvarande dör­rk­lock­or på sina dör­rar. Med Door View Cam kan vi nu till­go­dose även dessa kun­der.”

Kam­er­an kom­mer även ha stöd för rös­tas­sis­ten­ten Alexa och det kom­mer att gå att stäl­la frå­gor som “visa mig ytter­dörr” och har man en Echo Spot, Echo Show eller en Alexa-aktiver­ad surf­plat­ta så kom­mer det även gå att använ­da dessa för att pra­ta med sina gäster. Priset för Ring Door View Cam är 1 999 SEK och den kom­mer lanseras i Sverige senare i år.

 

Kommentarer