Apple

Ring med SnapChat i Apples telefon-app

Och en Kattlins på det.

Snapchats app har upp­dat­er­ats med inte­gra­tion av Apples Cal­lK­it. Det bety­der att du nu kan ta emot sam­tal från Snapchat i Apples egna tele­fon-app i iOS.

Ringer du en Snapchat-kon­takt genom Snapchats app så kom­mer sam­talet att dyka upp i sam­tal­slis­tor­na i Apples tele­fon-app. Det kom­mer även att ringa i den van­li­ga tele­fon-appen när någon ringer genom Snapchat. Du kom­mer även kun­na ringa till­ba­ka till den som ringt dig från Snapchat genom senast-lis­tan i den van­li­ga tele­fon-appen.

Innan den här upp­da­terin­gen så dök snapchat­sam­tal upp som en push­no­ti­fika­tion på tele­fo­nen.

Så här beskriv­er Snapchat det i upp­da­terin­gen:

“Nu finns Kat­tlinser till­gäng­li­ga. Tryck bara på kam­er­an för att aktivera linser och svep sedan åt vän­ster i karusellen för att hit­ta dem.

Nu kan du svara på röst­sam­tal från vän­ner utan att öppen Snapchat och även bör­ja ett nytt sam­tal från Senaste-lis­tan på din tele­fon.”

Det här bety­der även att du nu kan ta emot Snapchat­sam­tal i CarPlay. Andra appar som tidi­gare har inte­gr­erats med Cal­lK­it är Face­book Mes­sen­ger, Skype och Google Hang­outs.

Kommentarer