Smarta Hem

Roborock S50 kommer få efterlängtad uppdatering trots allt

Tack för det!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Roborock S50 är en fan­tastisk robot­damm­sug­are på mån­ga sätt och vis och för ett tag sedan släpptes en ny mod­ell som går under nam­net Roborock S60.

Den kan suga lite bät­tre, har lite bät­tre borstar, det går att nam­nge oli­ka rum, den kan lagra två våningar och Roborock kan även automa­tiskt iden­ti­fiera vilket rum den befinner sig i. När den­na lanser­ades gjordes ett utta­lande på Face­book från Roborock-gänget där de med­de­lade att flera av funk­tion­er­na till S60 även skulle lanseras till S50. Inter­net jublade och tiden gick och sen kom ett utta­lande till — det blir ingen upp­da­ter­ing med dessa funk­tion­er. Inter­net blev arg och idag med­de­lar Roborock i en Face­book-grupp som het­er Roborock Robot Vac­u­um Offi­cial Com­mu­ni­ty att de har ångrat sig igen och att en upp­da­ter­ing kom­mer att kom­ma inom kort.

Det­ta är trevli­ga nyheter för alla oss med en Roborock S50 så nu får vi hop­pas det inte tar allt för lång tid innan upp­da­terin­gen kom­mer så de hin­ner ångra sig igen. Är du sug­en på att veta vad vi tyck­er om Roborock S50 så får du inte mis­sa vår recen­sion.

https://www.youtube.com/watch?v=yT4C6Asyt_4&feature=emb_title

 

Reklam: Köp Xiao­mi Robot­ic Vac­u­um Clean­er / Xiao­mi Roborock S50 hos Web­hallen

Kommentarer