Apple

Röntgen visar hur avancerad The iPad Pro Magic Keyboard är

ugliness goes to the bone

iFix­it har i van­lig ord­ning gett sig på att förstå hur den senaste tekniken är upp­bygg.

Men på grund av social dis­tanser­ing så har iFix­it inte haft möj­ligheten att pil­la sön­der The iPad Pro Mag­ic Key­board utan istäl­let har de kört den genom en rönt­gen. Ut kom en bild som vis­ar hur avancer­at upp­byg­gt det nya tan­gent­bor­det från Apple är.

Allt från alla min­i­mala mag­neter som plac­er­ats ut exakt för att fäs­ta på iPad Pro till gångjär­nen.

Transparant dator

 

Kommentarer