Skrivet den 8 May 2018 kl 09:14 av NyheterComments Off on Röstassistenterna Alexa och Cortana har blivit kompisar464

Röstassistenterna Alexa och Cortana har blivit kompisar

Dom smar­ta assis­ten­ter­na blir ännu smartare och snart kom­mer Ama­zon och Microsoft lösa så att deras assis­ten­ter kan pra­ta med varan­dra.

Igår star­tade Microsofts utveck­larkon­fer­ens Build, där Microsoft och Ama­zon visade upp sitt nya samar­bete mel­lan sina rös­tas­sis­ten­ter. Det kom­mer fungera så att om man har en Echo eller Dot från Ama­zon så kom­mer kan kun­na använ­da Cor­tana på dessa hög­ta­lare. Sit­ter man vid sin Win­dows-dator så kom­mer man kun­na be Cor­tana att öpp­na Alexa och använ­da alla hennes tusen­tals skills.

Funk­tio­nen kom­mer att släp­pas i beta och vill man ha mer info om betan kan man skri­va upp sig här. Ovan i videok­lip­pet kan ni se när Microsoft och Ama­zon demon­str­erar dom nya funk­tion­er­na.

Via Engad­get

Comments are closed.