Nyheter

Ruby Rose axlar rollen som Batwoman

TV-kanalen CW är nog mest kän­da idag för deras super­hjälte-serier som ingår i “Arrow­verse”. En och sam­ma “värld” där serier­na Arrow, The Flash, Super­girl, Leg­ends of Tomor­row samt Black Light­ing utspelar sig. Serier­na har ett fler­tal gånger haft crossover avs­nitt där de får gäst­spela i varan­dras serier, och nu i decem­ber kom­mer även Bat­woman intro­duc­eras till “Arrow­verse”.

Via en tweet står nu klart att det är Ruby Rose som kom­mer få axla rollen som en öppet homo­sex­uell Bat­woman. Ruby har slag­it igenom rejält på senare tid i filmer som John Wick: Chap­ter Two och Pitch Per­fect 3. Men det var fram­förallt i säsong 3 av Orange Is The New Black som hon på rik­tigt blev känd för världen.

Bat­woman kom­mer även få en egen show hos CW, om karak­tären blir omty­ckt i kom­mande crossover-avs­nit­tet som sänds i decem­ber. Den får, om allt går som det vill, pre­miär hösten 2019 hos CW.

 

 

via Moviezine

Kommentarer