Android

Rutiner för Google Assistant på svenska innan sommaren är slut

Denna sommaren då!

Ruti­n­er för Google Assis­tant och Google Home på sven­s­ka är något av det mest efter­läng­tade inom smar­ta hem och nu är det på väg.

Om du säger “Ruti­n­er” till Google Assis­tant kom­mer du redan idag åt vad som i det när­maste kan beskri­vas som den heli­ga graalen i Google Assis­tant och Google Home-sam­man­hang. Det är det som kop­plar ihop oli­ka enheter i Googles ekosys­tem och via ett kom­man­do så kan flera sak­er hän­da. Eller bor­de hän­da, för i dagsläget funger­ar det inte om du använ­der Google Assis­tant på Sven­s­ka.

Men förs­ta halvåret är det sagt att vi kom­mer få det och det bekräf­tar även Michele Turn­er som är en av de högs­ta chefer­na inom Google smar­ta hem. Det­ta genom att svara på en tweet ställd av en Sven­sk Google Assis­tant-använ­dare.

Google Assis­tant är själ­va rös­tas­sis­ten­ten som utöver Android-enheter används i Google Home-hård­vara så som upp­kop­plade hög­ta­lare och Googles egna Google Nest Hub men även kom­mande bilar från bland annat Vol­vo.

Kommentarer