Nyheter

Rykte: En billigare HomePod på ingång — från Beats

Nu har det seglat upp fler ryk­ten om att Apple planer­ar att släp­pa en bil­li­gare Home­Pod, men den bil­li­gare mod­ellen ska göras av Beats.

Den bil­li­gare hög­ta­laren kom­mer enligt ryk­te­na att kos­ta 199 dol­lar och det blir då det Apple-ägda Beats som står för tillverknin­gen. En anled­ning till att man kan vil­ja släp­pa en bil­li­gare Home­Pod är för att ta fler mark­nad­sande­lar då en tidi­gare rap­port pekar på att Apple enbart har sålt runt 600.000 enheter under förs­ta kvar­talet.

Om hög­ta­laren släpps under Beats varumärke så kom­mer den med störs­ta san­no­likhet inte kallas för Home­Pod men kom­mer utrustas med Air­Play 2 och Siri inbyg­gt.

Via Sina

 

Kommentarer