Nyheter

Rykte: Fler detaljer om iPhone 5se

Fler detal­jer om den kom­mande 4‑tumsmobilen iPhone 5se som ryk­tas pre­sen­teras i mars har dykt upp hos Mark Gur­man och på ett ned­er­länd­skt forum. Bland annat så sägs nu iPhone 5se få sam­ma proces­sor­er som sit­ter i iPhone 6s vilket innebär A9/M9 och inte som tidi­gare ryk­ten som angav A8/M8. En av funk­tion­er­na i de nyare proces­sor­erna är att Siri lyssnar utan att en strömkäl­la behöver vara ansluten.

När iPhone 7 kom­mer till hösten kom­mer den för­mod­li­gen ha A10-proces­sorn och det vore förde­lak­tigt om inte iPhone 5se blir två gen­er­a­tioner bakom inom ett halvår vad gäller proces­sor-teknolo­gi. Bilden ovan kom­mer från ett ned­er­länd­skt forum och sägs förestäl­la en iPhone 5se. Vad man kan se är glasets run­dade kan­ter och att vilo-/väck­n­ingsknap­pen till skill­nad från dagens iPhone 5 är fly­t­tad till sam­ma plats som den har på iPhone 6/6s. Vad gäller lagrings-kapacitet sägs iPhone 5se kom­ma i stor­lekar­na 16GB och 64GB.

[source: http://www.onemorething.nl/community/topic/dan-maar-zo-foto-iphone-6c/ “Onemorething.nl”, http://9to5mac.com/2016/01/25/iphone-5se-a9-m9-hey-siri/ “9to5Mac”]

Kommentarer