Apple

Rykte: iPhone 12 kommer i marinblå färg

I'm blue da ba dee da ba daa

Ryk­tet gör gäl­lande att Apple kan kom­ma att ersät­ta den nya fär­gen Mid­natts Grön (Mid­night Green) med mar­in­blå (Navy Blue) när det kom­mer till den kom­man iPhone 12.

Det är Max Wein­bach som förut­spår att Apple kom­mer ersät­ta den nya fär­gen Mid­natts­grön som kom med iPhone 11 Pro med Mar­in­blå färg istäl­let.

Det Every­thin­gAp­plePro som släppt en YouTube video där de går igenom ryk­te­na om att den nya fär­gen kom­mer till Pro mod­eller­na av kom­mande iPhone mod­eller­na. De går även igenom ryk­te­na från Ming-Chi Kuo om stor­lekar­na 5.4‑inch, 6.1‑inch, and 6.7‑inch och att alla mod­eller­na kom­mer få OLED skär­mar, men även om att for­men­språket kom­mer påmin­na mer om iPhone 4 med stål­ram och att en av tele­fon­er­na kom­mer sak­na light­ning­port. Om det­ta komme ske eller inte vet vi inte helt säk­ert för­rän dagen då Apple pre­sen­ter­ar sin nya tele­fon­er. Men Max Wein­bach har en his­to­ria av att kun­na förut­spå Apples plan­er tidi­gare så det åter­stå att se om vi kom­mer få en tele­fon som går i blåa ton­er 2020.

Every­thin­gAp­plePro

Kommentarer