Skrivet den 9 May 2018 kl 10:53 av Nyheter3 kommentarer216

Rykte: Microsoft kommer köpa Netflix

Den respek­ter­ade mediean­a­lytik­ern Porter Bibb tror att Microsoft kom­mer att försö­ka köpa Net­flix.  Anled­nin­gen till det är att Microsoft vill in på stream­ing­mark­naden, men sak­nar helt tv- och filmin­nehåll.

Bibb säger i en inter­vju till CNBC:

“They’re mov­ing as fast they can into the cloud busi­ness. They don’t have any direct to the con­sumer con­tent deliv­ery”

Net­flix är idag her­ren på täp­pan när det kom­mer till stream­ing, och intres­set för stream­ingtjän­ster har ökat bland tech-bola­gen. Apple job­bar för fullt med att utveck­la en egen plat­tform och tar fram både egna pro­duk­tion­er och köper in rät­tigheter.

Bibb säger även att det kom­mer bli en väldigt dyr affär. Net­flix aktie har gått upp över 100% under senaste året och bolaget har nu ett mark­nadsvärde på när­mare 142 mil­jarder dol­lar.

Via CNBC

3 kommmentarer på Rykte: Microsoft kommer köpa Netflix

  1. Ella milowi says:

    Undrar om Net­flix och de andra sto­ra stream­ing tjän­ster­na kom­mer att bred­da sig och ha trän­ing och online yoga i sina tjän­ster som https://www.yogateket.com/sv

  2. Sledde says:

    Spon­tant så kän­ner jag mig väldigt obekväm med att Microsoft skulle köpa upp Net­flix. Ser inte vad det skulle tillföra tjän­sten.

  3. Sledde says:

    Finns ju massvis med appar redan idag som har sådana tjän­ster. Vad skulle det bli för fördel med att ha det även på stream­ingtjän­ster­na?