Apple

Rykte om 14.1″ MacBook Pro

Mini LED

Apples ryk­tas vara på gång med ny Mac­Book Pro, iMac Pro och iPad mini.

Enligt ana­lytik­ern Ming-Chi Kuo som än en gång kom­mer med infor­ma­tion från de Asi­atiska applele­den så ska Apple vara på gång med en ny Mac­Book Pro i stor­leken 14.1″.

Han säger att det kom­mer en iMac Pro i stor­leken 27″, en 7,9″ iPad mini. Utöver de här tre nya pro­duk­ter­na så ska även iPad Pro på 12.9″ och en iPad 10.2″ plus den nya 16″ Mac­Book Pro få Mini-LED dis­play­er.

Det är inte förs­ta gån­gen som Ming-Chi Kuo påstår att Mini-LED är i antå­gande för Apple. Men nu har han fly­t­tar sina förut­sägelser från fjärde kvar­talet 2020 till att Mac­Book Pron kom­mer någon gång under 2020 medan iPad Pro och iMac Pro kom­mer under det fjärde kvar­talet 2020.

We pre­dict that Apple is cur­rent­ly devel­op­ing six mini-LED-sup­port prod­ucts (vs. the pre­vi­ous report of only two prod­ucts), includ­ing a 12.9‑inch ‌iPad Pro‌, a 27-inch ‌iMac Pro‌ in 4Q20, a 14.1‑inch ‌Mac­Book Pro‌ (upgrad­ed from 13.3‑inch), a 16-inch ‌Mac­Book Pro‌, a 10.2‑inch ‌iPad‌, and a 7.9‑inch ‌iPad‌ mini in 2020.

Via: The Verge

Först på: 9to5mac

 

Kommentarer