Skrivet den 12 May 2015 kl 08:41 av Nyheter9 kommentarer1429

Rykte: Spotify planerar videotjänst

Läs ock­så: Spo­ti­fy-appen upp­dat­eras med videok­lipp och pod­casts

Efter ljud, kom­mer bild. Man kan tro att alla håller andan i vän­tan på Apples kom­mande musik­stream­ingtjänst. Men så verkar fal­l­et inte vara. Spo­ti­fy ryk­tas nu lig­ga i start­gropar­na för att ta fram en stream­ingtjänst för filmer.

Skulle så vara fal­l­et så kom­mer Spo­ti­fy försö­ka slå sig in på en redan etabler­ad mark­nad med flera sto­ra aktör­er. Deras fördel är att de redan har mån­ga abon­nen­ter och dessu­tom mån­ga beta­lande abon­nen­ter som redan är bekvä­ma och tryg­ga med hur Spo­ti­fys nuvarande plat­tform funger­ar.

Ryk­tet kom­mer från The Wall Street Jour­nal:

Tastemade, Mak­er Stu­dios and Fullscreen are among com­pa­nies talk­ing to Spo­ti­fy, accord­ing to peo­ple famil­iar with the mat­ter.

The Swedish com­pa­ny could announce its video plans as ear­ly as this month, the peo­ple said. It said Thurs­day that it will hold a media event on May 20 in New York, but offered no details.

[source: http://www.wsj.com/articles/spotify-laying-plans-to-enter-web-video-business-1431012726 “The Wall Street Jour­nal”]

9 kommmentarer på Rykte: Spotify planerar videotjänst

 1. Dan says:

  Har dom lika bra utbud för serier och filmer som för musik så hop­par jag på. Har dom lika brist­fäl­ligt utbud som Net­flix eller säm­re så är det mer tvek­samt…

 2. Thor says:

  Jag hop­pas att som före­tag med ursprung i Sverige förstår vik­ten av att vi inte vill ha b‑films hyl­lan bara för att vi inte bor i USA.

 3. EVIL_Es says:

  Tyvärr beror dåligt utbud i Sverige inte på Net­flix i sig eller andra som dis­tribuer­ar via stream osv. utan näs­tan enbart på den sjukt region­sin­de­lade rät­tighets­mask­iner­i­et där tyvärr film­bo­la­gen är dinosauri­er. Tyvärr verkar det inte finnas någon ljus­ning vid horison­ten utan det hän­der fort­farande att nån kanal i Europa/Norden har dis­tri­b­u­tion­srät­tigheter till en viss film/serie och där­för kan inte t.ex. Net­flix eller HBO eller andra få in det sor­ti­mentet…

 4. Jonas Eriksson says:

  .. pre­cis som EVIL_Es säger här nedan så är det inte lever­an­törens fel att
  utbudet är dåligt. Det är i förs­ta hand rät­tighets­maf­fi­an som sät­ter stopp.

  Nu finns det ju väldigt enkla och bra tjän­ster att kom­ma runt det­ta. Den bäs­ta jag tes­tat är unblock-us.com som inte kräver någon mjuk­vara för att ändra Net­flix-region. (Och snabbt går det). Enligt Net­flix använ­dar­avtal får man inte använ­da sådana tjän­ster, men man har gått ut offentligt och sagt att man inte tänker stop­pa sådana tjänster(vilket torde vara hyf­sat enkelt att göra). Net­flix vet naturligtvis om att deras utbud på sina ställen sug­er och kan på det­ta sät­tet behål­la nöj­da kun­der.

  HBO Nordic verkar ha sat­sat hårt på att stop­pa lik­nande tjän­ster

 5. Dan says:

  Det såg ut unge­fär likadant på musik­mark­naden, och ändå lyck­ades Spo­ti­fy få ett näs­tan kom­plett utbud. Så det är bara att hop­pas att dom lyckas igen…

  Å andra sidan så lyck­ades dom genom att lansera först, och sen frå­ga om lov, så kan dom knap­past göra en gång till…

 6. Elias Hedbäck says:

  Skulle vara mer intres­sant om de höll sig till musik och lanser­ade en Vevo-tjänst för vår mark­nad, .… efter­som Vevo inte finns här.

 7. Norre says:

  Provade unblock-us för Net­flix, men fick myck­et säm­re bild­kval­ité med den tjän­sten.

 8. Jonas Eriksson says:

  det var tråkigt att höra :(

 9. Fred_Sv says:

  Mis­stänk­te det­ta redan för typ två år sedan när man bytte namn på iOS appen i App­store från “Spo­ti­fy” till Spo­ti­fy Music”.