Nyheter

Rykte: Xiaomis kommande produkter under våren

Mi hub för EU

Det har nu läckt ut lite infor­ma­tion om kom­mande Xiaomipro­duk­ter.

Stäm­mer den här infor­ma­tion­er så har vi en härlig vår att se fram emot när det kom­mer till Xiaomipro­duk­ter. Det är Sud­han­shu Amb­hore som delat en lista över pro­duk­ter som ska kom­ma under månader­na april, maj, juni och juli.

Vad som är extra intres­sant för oss inom EU är att under juni månad så ryk­tas Mi smart Home Hub lanseras. Hubben har redan lanser­ats i Kina och funger­ar då enbart med kine­siska servrar­na. Hubben har Apples Home­K­it-stöd och erb­jud­er sam­ma funk­tion­er som Aqara-hubben gjort senaste tiden.

Kommentarer