Recensioner

Så blir vardagen med en elsparkcykel

Vi har provat!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

För bara ett år sedan var begrep­pet elspark­cykel okänt för mån­ga men idag är de näs­tan lika van­li­ga att se på cykel­banor­na som cyk­lar. Det har bliv­it väldigt pop­ulärt att hyra elspark­cyk­lar via VOI, Lime, TIER och flera andra men hyr man ofta kanske det är värt att köpa en egen istäl­let?

Vi har under två veck­o­rs tid haft en Ninebot by Seg­way ES2 hem­ma och sett hur myck­et den fak­tiskt används och det blev bety­dligt mer än vad vi hade trott.

Så är en sparkcykel byggd

ES2 är en pop­ulär elspark­cykel som används både av bolag som hyr ut elspark­cyk­lar och pri­vat­per­son­er. ES2 är gedi­get byg­gd och har inga syn­li­ga kablar utan allt göms i ramen. På styret hit­tar vi en gas och en broms samt en dis­play som vis­ar hastighet och hur myck­et bat­teri som finns kvar. Däck­en på ES2 är punk­ter­ings­fria vilket innebär att det kräver min­i­malt med under­håll av ägaren då det inte behövs fyl­las på med luft eller eventuellt laga någon punk­ter­ing som kan upp­stå.

Så är den bara för att ha roligt?

Att åka elspark­cykel väck­er det inre bar­net i de fles­ta och det är roligt sätt att ta sig från punkt A till B, eller bara bege sig ut på en nöjes­tur. Under våra två veck­or till­sam­mans så blev det mån­ga nöjes­tur­er men även min fru fick upp ögo­nen för scootern och hon sak­nar dessu­tom körko­rt. Så för hennes del blev det en fri­het­skänsla att kun­na ta sig rel­a­tivt långt, helt själv och inte blan­da in kollek­tiv­trafiken. Vi märk­te snabbt att bilen blev stående allt mer då det var så enkelt och roligt att ta på sig en ryg­gsäck, hop­pa på elspark­cykeln och ta den till affären.

ES2 är väldigt enkel att fäl­la ihop och väger 12,5 kg så anti­n­gen kan man bära den eller dra den likt en rul­lväs­ka när den är ihopfälld. ES2 har även ekrar i bakhjulet så det är enkelt att låsa fast den runt en lyk­t­stolpe eller lik­nande medans man är inne i affären. Om mörkret bör­jar fal­la så är det ingen anled­ning att få panik, ES2 är utrustad med bromljus bak och en LED-kam­pa fram som lyser upp den mör­ka omgivnin­gen och gör att du syns.

Så långt kommer du

ES2 har på pap­pret en räck­vidd på 25 km, men det vi har märkt är att det är lite fler para­me­trar som spelar in för att kom­ma upp i det. Dels så har vi det här med vik­ten, väger du mer får den job­ba hår­dare och åker du en sträc­ka med mån­ga uppförs­backar så dras bat­teri­et ur snab­bare. Men jag som väger runt åttio kilo kunde utan prob­lem ta mig ca 18–20 km medans min fru som väger bety­dligt min­dre kom när­mare räck­vid­den som bolaget anger. När det kom­mer till hastighet så har den en topp­fart på 25 km/h. Även här har vi sam­ma para­me­trar som ovan, allt beror på under­laget och vik­ten. Min fru fick upp ES2 i 29 km/h i ned­förs­backe och lite med­vind medans jag kom upp i 27 km/h som mest.

Det finns en app också!

När du för förs­ta gån­gen ska använ­da din ES2 så behöver du reg­istr­era den i deras app. När det är klart så lagras även tidi­gare åktur­er i appen och det går att se exakt hur mån­ga kilo­me­ter som är kvar innan bat­teri­et är slut. Det går att slå på cruise con­trol och ändra till ekonomiläge så den inte går lika fort och då inte drar lika myck­et bat­teri. När bat­teri­et är slut så kop­plar du in lad­daren och vän­tar 3,5 tim­mar sen har du en ful­lad­dad scoot­er igen.

Summering

Att äga en egen elspark­cykel är rik­tigt roligt och det gör att alla min­dre resor som vi tidi­gare har gjort med bil istäl­let görs med den­na vilket i slutän­dan är lite bät­tre för miljön och likaså för plån­bo­ken. Att det är barnsligt roligt gör inte sak­en säm­re och ES2 är en gedi­get byg­gd elspark­cykel som vi starkt kan rek­om­mendera er att tit­ta när­mare på.

Specifikationer

Max hastighet: 25 km/h
Max räck­vidd: ca 25km
Rek. ålder­s­gräns: 14+
Max per­son­vikt: 100kg
Vat­ten­tålig: IP54
Blue­tooth
Bat­teri: 187Wh
Effekt: 300W
Mate­r­i­al: Alu­mini­um
Vikt: 12,5kg
Net­tomått utan embal­lage: (D x B x H)400,0 x 430,0 x 1130,0 mm
Brut­tomått med embal­lage: (D x B x H)370,0 x 1070,0 x 190,0 mm

Pris ca 6 000 kro­nor

 

https://youtu.be/VOnpvxIS8Ns

 

Reklam: Köp ES2 eller Xiao­mi 365 hos Web­hallen. 

 

Kommentarer