Nyheter

Så följer du Apples event ikväll

Via bland annat Teknikveckan givetvis

Ikväll 19:00 äntrar Tim Cook sce­nen på Steve Jobs The­ater i Cuper­ti­no och även fast du inte är på plats så går even­tet att föl­ja på flera oli­ka sätt.

Video

Apple sän­der live via Apple TV och webben. Men nytt för i år är ock­så Twit­ter. Glöm inte se till så du har senaste upp­da­teringar­na av alla appar och oper­a­tivsys­tem. För Win­dows-använ­dare funger­ar det i Edge, Chrome och Fire­fox men inte Inter­net Explor­er.

Våra vän­ner på 99 kom­mer sän­da live via YouTube innan och under even­tet.

Text på Svenska

Allt efter­som nyheter­na pre­sen­teras kom­mer vi läg­ga ut dem här på Teknikveckan.com. Den offi­ciel­la diskus­sion­strå­den för even­tet finns i Apple­bub­blan på Face­book.

Text på engelska

Applein­sid­er är oftast snab­bast och smidi­gast att föl­ja om du före­drar text eller inte kan föl­ja via video.

Podd

Redan nu kan du lyssna på våra härli­ga speku­la­tion­er och en och annan nos­tal­gi­chock i senaste avs­nit­tet av Teknikveck­an Podd. I mor­gon bit­ti kom­mer vi släp­pa ännu ett avs­nitt där vi går igenom kväl­lens nyheter.

Kommentarer