Nyheter

Så följer du kvällens utvecklarkonferens WWDC tillsammans med Teknikveckan

Ikväll 19:00 sven­sk tid kom­mer Apple dra igång sin årli­ga utveck­larkon­fer­ens WWDC som hålls i McEnery Con­ven­tion Cen­ter i San Jose, Kali­fornien.

Vi på Teknikveck­an kom­mer att live-sän­da ikväll med både försnack och efter­snack och unge­fär en timme innan via Face­book!

Det är ikväll dom vik­ti­gaste och störs­ta nyheter­na kom­mer att pre­sen­teras men kon­fer­ensen kom­mer pågå hela veck­an.

Kväl­lens keynote som drar igång 19:00 kom­mer att kun­na ses live på föl­jande sätt utöver våran stream från Apples webb­si­da.

  • I web­bläsaren Safari på en Mac, iPhone, iPad.
  • I web­bläsaren Edge för Win­dows-använ­dare.
  • På sin hem­si­da skriv­er Apple att even­tet kom­mer kun­na ses via Chrome och Fire­fox på vis­sa plat­tfor­mar, men vil­ka det gäller skriv­er man inte.
  • På sin Apple TV (4:e gen­er­a­tio­nens samt 4K) genom att lad­da ned Apple Events.

Vill man läsa alla sam­lade ryk­ten om årets WWDC och vad som kan tänkas pre­sen­teras kan man klic­ka här.

 

Kommentarer