Skrivet den 3 June 2019 kl 08:18 av Apple96 kommentarer835

Så följer du WWDC ikväll!
Kommer Apple skapa historia denna afton?

Ikväll kom­mer Tim Cook äntra sce­nen och visa upp nya ver­sion­er av iOS, watchOS, macOS och tvOS och om det även blir någon hård­vara åter­står att se.

Vi på Teknikveck­an kom­mer rap­portera om allt nytt hela kvällen och imor­gon bit­ti kom­mer du kun­na lyssna på ett WWDC-spe­cial i vår podd där vi går igenom alla lyck­li­ga eller min­dre lyck­li­ga ögonblick under kvällen. Är du sug­en på att tit­ta på even­tet ikväll så drar det igång 19:00. Har du en Apple TV så kan du lad­da ned Apples egna event-app i App Store, tit­tar du via en dator med Safari eller Microsoft Edge så kan du tit­ta via deras hem­si­da, och likaså om du använ­der en iPad eller iPhone.

Vad hop­pas ni att Apple vis­ar upp ikväll?