Bilar

Så fungerar Teslas hund-läge

För en värld med mindre trasiga bilfönster

Tes­las nya smar­ta funk­tion är ett så kallat hund-läge. Sedan innan så har Tes­la funk­tio­nen att hål­la bilen kall och behaglig på park­erin­gen så att hun­dar och barn som sit­ter kvar inte bok­stavligt talat inte svet­tas till döds. Nytt är att bilen fak­tiskt informer­ar om att de fyr­ben­ta vän­ner­na har det bra och att det inte finns någon anled­ning till att ringa polis, krossa några rutor eller skäl­la ut ägaren när den­na kom­mer till­ba­ka.

Huru­vi­da det finns något magiskt sätt att få bort hund­hår samt luk­ten av djur har Tes­la dessvärre inte kom­mu­nicer­at.

https://youtu.be/-fEmdBpzUEg

Kommentarer