Skrivet den 1 juli 2019 kl 07:11 av Bilar30 kommentarer2638

Så här låter ljudet av en elbil
Förändrad ljudbil(d)

I dag 1 juli 2019 så träder EU direktivet kring att elbilar och laddhybrider som kör under 20km/h ska göra ett ljud.

Utöver ljudet från däcken mot marken så är elbilar näst intill ljudlösa. Det positiva med detta är en tystare stadsmiljö men det kommer även med nackdelar. Gångtrafikanter och cyklister har svårare att lokalisera och upptäcka bilarna vilket kan öka risken för olyckor och enligt forskare så är det 40% större risk att bli påkörd av en elbil än en fossilbil.

Alla bilar som säljs efter 2019 måste ha ljudsystemet inbyggt och bilar som redan sålts behöver tas in för eftermontering.

Nedan kan ni höra hur ljudet av elbilar ska vara.

https://twitter.com/bbc5live/status/1145214093495820294?s=20

Via: BBC

Via: The Guardian

Kommentarer

 1. Mathias_Severyd says:

  Eller så kan ju folk sluta glo i deras mobiler medans dom går, så missar dom inte att de kommer en bil…

 2. IngoX says:

  Varför så negativ till att bygga bort olycksrisker?
  Vilket är lättast - att förändra folks beteenden (att vara allmänt ouppmärksam och att lita på hörseln) eller att montera en teknisk lösning?

 3. Fabian_Ruben says:

  För att vetenskapligheten i detta bör ifrågasättas! Forskningen som länkas till (som jag tyvärr inte kan få upp studierna på) ser rätt tunn ut vid en första anblick. Men från ganska solid forskning vet vi att oljud från vägar höjer folks blodtryck - vilket ökar risken för bland annars hjärtinfarkt och stroke. Överfört på stora populationer kan det betyda att införandet av konstgjorda ljud på elbilar i praktiken skadar fler än det räddar. En utav de bästa sakerna med elbilar är ju att de är så tysta! Jag tror man så småningom kommer få backa på detta beslut - det bör ju gå att på teknisk väg lösa varningen av fotgängare mycket smidigare.

 4. marten says:

  Trodde man köpte elbil för att dom var just tysta … :man_shrugging:t2:

  :+1:t2::+1:t2:

 5. IngoX says:

  Jo jag känner till forskningen om trafikbuller, men vad jag minns tror man att största hälsorisken är det lågfrekventa bullret. Det ska vi inte införa mer av! Och när det gäller biltrafik så skapas buller främst vid hastigheter över 30 km/h, mer ju högre hastighet och förskjutning mot högre frekvenser vid högre hastighet.

  Det saknas säkert ordentlig forskning om att införa syntetiskt ljud på elbilar mellan 0-20 km/h, men man har vågat ta en lag ändå, så kan man göra ibland. Jag tror att om elbilar ger ifrån sig ett väl avvägt varselljud för närmast omgivande trafikanter i de täta trafiksituationer i låga hstigheter det är fråga om så överväger nyttan eventuell risk med ökat ljudbuller. Ljudnedskräpningen sker inte i de trafiksituationerna. Men som sagt, detta är min magkänsla och tro, jag har inte forskat…

  Jag har ett exempel där jag som bilist tror jag skulle uppskatta att bilen har ett varselljud. I Göteborg har vi vissa gator i innerstaden som betecknas som “gårdsgator” (gångfartsområde). Där får bilarna smyga fram på fotgängarnas villkor. Det är inte socialt ok att tuta sig fram :slight_smile:
  Jag kan bara inbilla mig att jag med en elbil på en gårdsgata i stort sett får peta folk i knävecken med stötfångaren för att komma fram. Ett diskret varselljud underlättar för alla.

 6. Mathias_Severyd says:

  Trodde dom skulle va tysta, varför bygga in ett ljud som inte ens finns… låter fel…

 7. IngoX says:

  Detta gäller kommunikation. Ljud är en kommunikationsform vi människor förlitar oss oerhört mycket på. Den fungerar i bakgrunden och tillåter oss att hålla uppmärksamhet även på det vi inte för tillfället tittar på. När det i framtiden gäller självkörande bilar kommer de dessutom behöva utrustas med klokt uttänkt ljuskommunikation, för att ersätta den kommunikation som idag sker med ögonkontakt mellan förare och omgivning.

  Dessutom finns det de med svag syn som måste förlita sig ännu mer på ljudet. Naturligtvis ska varselljudet som vi bygger in i bilar för dessa täta trafiksituationer vara väl avvägt i styrka och behagligt. Fördelen jämfört med motorbilarnas ljud finns ju kvar, vi gör bara ljudet till något bra i människans tjänst, inget annat!

 8. Anders_Malmgren says:

  Så jävla efterblivet. Det är inte alltid rätt att slå ut darwin

 9. Anders_Malmgren says:

  Man skulle kunna ha en vattenkanon monterad på bilen. Och AI som upptäcker en ouppmärksam gångtrafikant som är på väg ut i trafiken utan att se sig för.

 10. Anders_Malmgren says:

  Idag träder också rökförbudet ikraft. Så vi får en bra lag och en dålig. Oh well

 11. ante says:

  Svårt för blinda att upptäcka en tyst elbil så det är inte bara för de som har näsan i en smartphone.

 12. Anders_Malmgren says:

  Övergångställen låter när det är grönt. Och en person som blind som indikerar den ska gå ut i gatan löper nog liten risk att bli påkörd

 13. IngoX says:

  Jag förstår inte teknikfientligheten som florerar på detta forum :wink:

 14. Anders_Malmgren says:

  En AI som sprutar vatten är fan inte teknikfientligt :stuck_out_tongue:

 15. IngoX says:

  Ok, du får börja lobba så det införs som lag :smiley:

 16. Anders_Malmgren says:

  När elbilar är standard och stadsbilden låter som en scen hur star wars pod racing kommer de nog Backa på denna

 17. Zoran_Pucar says:

  Vi kan också passa på att förbjuda hörlurar utomhus. Lätt löst är att lagstifta att hörlurar emitterar 10000V stöt ifall utomhusmiljö detekteras. Behöver också låsa in de döva. Fotboja finns redan. Klart vi ska använda teknik för det här.

 18. IngoX says:

  Vad säger att de ”space-ljud” som finns idag är det som överlever? Tycker vi inte om ljudet så ändrar biltillverkarna det. Här har jag tilltro till marknadskrafter och forskning i kombination. Och skulle lagstiftaren vilja specificera exakt hur ljudet ska låta, ja då är det dags att basera en sån lag på solid forskning.

 19. Anders_Malmgren says:

  Spelar ingen roll vilket ljud de väljer, alla ljud är negativa för stadsbilden. Som sagt AI som upptäcker idioterna kan tuta eller liknande, det kan jag köpa

 20. IngoX says:

  Och jag tycker det är en visionslös skara i denna församling. :slight_smile:

  Det blir som sagt ännu viktigare med tydlig kommunikation när bilarna helt körs av en dator. Då kommer vi behöva använda både ljud och ljus för att datorn ska kunna kommunicera med mänskliga medtrafikanter. Exempelvis: Jag bromsar/accellererar, Jag har sett dig, Nu är det min tur så jag kör, osv. På ett för oss människor naturligt sätt och det innefattar olika smarta ljud. Jag tror inte ni tänker på hur mycket ni förlitar er på hörseln idag.

 21. IngoX says:

  Att behöva tuta i tid och otid på alla mobilläsande idioter, det är ju en riktig försämring av stadens ljudbild…

 22. mattiL says:

  Förhoppningsvis styrs ljudet av en radar som känner av folk framför fordonet och aktiverar ljudet, liknande funktion som City Safety som Volvo har för att bromsa automatiskt om nöden av detta uppstår (i stadstrafik).

 23. Anders_Malmgren says:

  Nej, den går helt dumt igång om hastigheten är under 20, vilket den är väldigt ofta i city

 24. Sigge says:

  Det bästa är väl då att förbjuda bilar?

 25. RaXha says:

  Men alltså, en elbil är ju inte tystare än en ICE bil när den väl rör på sig? Majortieten av ljudet man hör när en bil kommer körande är ju däckbuller, vilket vad jag vet även elbilar ger ifrån sig.

  De elektriska bussarna i stan är inte särskilt mycket tystare än de gasdrivna, t.ex.

 26. IngoX says:

  Varselljudet ska bara låta när elbilen backar eller kör framåt i upp till 20 km/h. I så låga farter är däcksbuller mycket lågt. Helt riktigt så låter en elbil lika mycket som en med förbränningsmotor i högre farter.

  I USA inför man liknande regler från 2020, men har tills vidare satt gränsen till upp till 30 km/h (18,6 mph)

 27. IngoX says:

  Regleringen om AVAS (Acoustic Vehicle Alert Systems) på nya bilmodeller från 1 juli 2019 står i EU förordning 540/2014. Den handlar mest om begränsningar i ljud från motorfordon, inte att vi ska öka ljudföroreningarna.

  Det är ett förskräckligt långt dokument att läsa, så jag kopierar in det som handlar om elbilar och ljud (Verkar inte som det går att bifoga pdf-filer)

  Artikel 8

  Akustiskt fordonsvarningssystem (AVAS)

  Tillverkarna ska installera akustiska fordonsvarningssystem som uppfyller kraven i bilaga VIII i nya typer av fordon med elhybriddrift eller med endast eldrift senast den i juli 2019. Tillverkarna ska installera akustiska fordonsvarningssystem i alla nya fordon med elhybriddrift eller med endast eldrift senast den 1 juli 2021. Om en tillverkare väljer att installera AVAS i fordon före dessa datum ska de säkerställa att de AVAS-systemen uppfyller kraven i bilaga VIII.

  Och vidare på sidan 46…

  BILAGA VIII
  MÄTNINGAR GÄLLANDE DET AKUSTISKA FORDONSVARNINGSSYSTEMET (AVAS)

  I denna bilaga föreskrivs åtgärder för akustiska fordonsvarningssystem (AVAS) för fordon med elhybriddrift eller med endast eldrift.

  AVAS

  1. Systemets prestanda

  Ett AVAS-system som är installerat på ett fordon ska uppfylla nedanstående krav.

  1. Driftförhållanden

  a) Ljudgenereringsmetod
  AVAS-systemet ska automatiskt generera ljud inom ett minsta fordonshastighetsintervall från start och upp till cirka 20 km/tim samt vid backning. Om fordonet är försett med en förbränningsmotor som är i drift inom det ovan defini­erade fordonshastighetsområdet, ska AVAS-systemet inte generera ljud. För fordon som har en ljudvarningsanordning vid backning är det inte nödvändigt att AVAS-systemet genererar ljud vid backning.

  b) På- och avstängningsknapp
  AVAS-systemet ska ha en på- och avstängningsknapp som är lättillgänglig för fordonets förare. Efter omstart av fordonet ska AVAS-systemet automatiskt slås på.

  c) Dämpning
  AVAS-systemets ljudnivå får dämpas tillfälligtvis under fordonets drift.

  1. Ljudets typ och volym

  a) Det ljud som genereras av AVAS-systemet ska vara ett kontinuerligt ljud som ger fotgängare och andra trafikanter information om ett fordons drift. Ljudet bör ha en tydlig koppling till fordonets gång och bör likna ljudet från ett fordon i samma kategori som är försett med en förbränningsmotor.

  b) Det ljud som genereras av AVAS-systemet ska ha en lättbegriplig koppling till fordonets gång, exempelvis genom automatisk variation av ljudnivå eller ljudegenskaper synkroniserat med fordonets hastighet.

  c) Den ljudnivå som genereras av AVAS-systemet får inte överstiga ljudnivån hos ett fordon i kategori M1 som är försett med en förbränningsmotor och körs under samma förhållanden.

Fortsätt snacket i Bubblan!

1 mer svar