Skrivet den 23 April 2009 kl 07:28 av Nyheter8 kommentarer4531

Så hittar du alla gömda tecken

Tangentbordsvisning

Inte ens för oss som var­it Mac-använ­dare i all evighet är det helt lätt att hit­ta det där speciel­la teck­net som vi så säl­lan använ­der. Ännu värre är det om du pre­cis bytt till Mac.

Det finns emeller­tid ett myck­et enkelt sätt att lösa det på: Tan­gent­bor­dsvis­ning. Du kan få fram ett virtuellt tan­gent­bord som vis­ar pre­cis vil­ka knap­par som vis­ar vad när en speciell alter­na­tiv-tan­gent trycks in.

Det­ta gör du genom att öpp­na Sys­teminställ­nig­nar och sedan Inter­na­tionellt. Tryck på fliken Indata­me­ny och klic­ka i rutan för Tan­gent­bor­dsvis­ning. Här hit­tar du även andra språk om du behöver byta tan­gent­bor­d­slay­out i något sam­man­hang.

När du väl gjort det kom­mer det upp en sven­sk flag­ga uppe i högra hör­net, klic­ka på den och välj Visa Tan­gent­bor­dsvis­ning. Nu blir det bety­dligt lättare att hit­ta det du letar efter.

8 kommmentarer på Så hittar du alla gömda tecken

 1. Renée says:

  TACK!!!! Det har jag letat efter! Senast häromda­gen ville jag ha fram det­ta tan­gent­bord som jag minns från min for­na arbet­splats macar men som jag inte för mitt liv kunde hit­ta hem­ma i min egen. Vad skulle jag göra utan er?!?

 2. Malte Lewan says:

  Tack för tipset! Det har jag letat efter. Dock har jag inte använt ett Mac-sys­tem på sven­s­ka på gan­s­ka mån­ga år, så jag får tip­sa om att “Indata­me­ny” (uppen­barli­gen) är “Input Menu” och “Tan­gent­bor­dsvis­ning” är “Key­board View­er”.

 3. Clas Olson says:

  Jag har sett en ref­er­ens till det­ta i Mac OS-hjälpen, men jag kan inte se rutan för Tan­gent­bor­de­vis­ning. Jag har en bild som vis­ar hur det ser ut för mig här: http://www.stylized-lotus.com/bilder/ingen_teckenhjalp.png. Det funger­ar inte med någon av de sven­s­ka språk­slter­na­tiv­en (Pro eller van­lig).
  Jag har en Mac­Book (bil­li­gaste ver­sio­nen) från bör­jan på feb­ru­ari ’08.

 4. Lars-Åke says:

  Clas Olson; jag har en Mac­Book från feb/­mars-08, på den funger­ar det, jag ser Teckenpalett+Japansk Kanapalett+Tangentbordsvisning, ovan­för Hangul.

 5. Peter Esse says:

  Clas Olson: Pro­va att ska­pa ett nytt använ­dark­on­to och se vad som hän­der då. Det var myck­et skumt.

 6. Clas Olson says:

  Prö­vade att ska­pa nytt kon­to (stan­dard­kon­to) men det gick lika illa då. Är det ingen annan som har sam­ma prob­lem?

 7. Clas Olson says:

  Äntli­gen har det­ta prob­lem bliv­it löst, tack vare att Peter Esse och Mikael Johans­son på Kul­lan­der över­hu­vud­taget läg­ger sin värde­ful­la tid på att bry sig. Tack!
  Lös­nin­gen finns här: http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1257002&tstart=50
  Se till att läsa alla foru­min­lägg om ni har vidare prob­lem.

 8. Peter Esse says:

  Kul att det funger­ade! :)