Apple

Så löser du trådlös CarPlay i bilen

För Volvo, BMW, Audi, Mercedes, VW, Skoda, Seat & Porche

Genom en liten bryg­ga som du kop­plar in i bilens USB-kon­takt kan du nu få trådlös CarPlay till en rad bilmod­eller. Kravet är att CarPlay är till­gäng­ligt i bilen från bör­jan och inte installer­ats genom en tred­jeparts efter­mark­nadsin­stal­la­tion.

De tillverkare som stöds är för när­varande Vol­vo, BMW, Audi, Mer­cedes, Porsche, VW, Sko­da, och Seat. För de tre sist­näm­n­da krävs krävs Dis­cov­er Pro/Columbus nav­i­ga­tion­ssys­tem.

Du köper adaptern via eftermontering.se och priset är 1995 kro­nor.

Kommentarer