Bilar

Så mycket kostar Polestar 2 i sverige

Från 659 000 kronor

Polestar 2 som får ses som Vol­vo-kon­cer­nens förs­ta elbil har fått ett sven­skt pris och den är din för fash­ion­abla 659 000 kro­nor.

Men då är den ock­så högt utrustad med bland motor på 300 kW och fyrhjuls­drift samt bat­teri på 78 kWh. 19-tums­fäl­gar (eller 20 om du vill väl­ja till det), panora­matak, 360 graders kam­era, induk­tion­sladdning. hela volvos spek­tra av säk­er­hets­funk­tion­er med allt i från pilot assist till att stan­na för andra män­niskor, bilar och djur som kor­sar vägen hastighet.

Info­tain­mentsys­temet är ett av de förs­ta som är baser­at på Googles Android Auto­mo­tive OS.

Du kan väl­ja mel­lan sex oli­ka färg­er var­av alla är någon form av ver­sion av hur vi framhäver det sven­s­ka vemod­et.

Framöver kom­mer det finnas möj­lighet att köpa bilen med min­dre utrust­ning och då ett något min­dre pris i Polestars kon­fig­u­ra­tor.

Kommentarer