Apple

Så ser Apple Card ut

Anställda har börjat få testa korten

På Apples senaste event så visade bolaget upp sitt samar­bete med Gold­man Sachs i form av ett kred­itko­rt som het­er Apple Card.

Kor­tet ger dig cash­back på alla köp och det går att se pre­cis hur myck­et pen­gar man får till­ba­ka i realtid när köpet har genom­förts. Apple kom­mer inte ha några förs­en­ingsavgifter eller val­u­takon­ver­t­er­ingsavgifter och kor­tet är helt gratis att skaf­fa. Nu har anställ­da på Apple bör­jat få tes­ta kor­ten och Ben Geskin har fått ett gäng bilder skick­ade till sig. För att inte hän­ga ut den anställ­da så har Ben satt sitt egna namn på kor­tet.

Själ­va kor­tet är gjort i tita­ni­um och det har inte heller något utgångs­da­tum till skill­nad mot alla andra kred­itko­rt och till en bör­jan kom­mer kor­tet enbart att finnas i USA — men vi hop­pas att det­ta når fler län­der.

https://www.youtube.com/watch?v=HAZiE9NtRfs

Via Twit­ter

Kommentarer