Skrivet den 17 July 2019 kl 13:55 av Apple3 kommentarer699

Så ser iPhone 11 eller vad nu den kommer att heta ut
Troligen dog inga Bothan-spioner för detta

Via YouTube-gigan­ten Mar­ques Brown­lee får vi reda på hur näs­ta iPhone kom­mer att se ut. Eller snarare så får vi reda på att det vi tidi­gare sett var­it sant.
Det ser ut som att vi fak­tiskt får en fyrkant längst upp till vän­ster med flera kameror som det så länge ryk­tats om.

Ren­deringar på det­ta har vi sett gott om men aldrig rik­tigt vågat tro på det. Men nu när den excep­tionellt tro­värdi­ga Mar­ques Brown­lee via sin YouTube-kanal MKBHD vis­ar upp sam­ma estetisk så vet vi att så kom­mer det nog bli.

Brown­lee har lite som tra­di­tion att visa upp hur iPhone och andra hög­pro­fil­er­ade tele­fon­er kom­mer att se ut genom att via sina kanaler få fram dum­mys som fodraltil­lverkar­na använ­der. I det­ta fal­l­et kom­mer dem från Son­ny Dicks­son.