Apple

Så ser iPhone XR ut på insidan

Störst batteri vinner

Här går det undan, i van­li­ga fall brukar iFix­it vara snab­bast, men den­na gån­gen gick priset till en tysk sida som het­er Kaputt. Kaputt har redan lyck­ats läg­ga van­tar­na på en iPhone XR och plock­at isär den för att tit­ta hur den ser ut inuti.

Insi­dan påmin­ner, inte förvå­nande, väldigt myck­et om hur insi­dan på iPhone XS och iPhone XS Max ser ut.

https://www.youtube.com/watch?v=lZii4daZpe0

Det som är något anmärkn­ingsvärt är att iPhone XR har ett rek­tan­gulärt bat­teri istäl­let för det L‑formade bat­teri­et som finns på de två andra enheter­na. Även det att iPhone XR har ett bat­teri på 2942 mAh, vilket är större än vad iPhone XS har. iPhone XS har ett bat­teri på 2659 mAh. iPhone XR har dock fort­farande ett min­dre bat­teri än det som sit­ter i iPhone XS Max vilket är på 3174 mAh.

För den som fort­farande vän­tar på att iFix­it ska sät­ta tän­der­na i iPhone XR så har de satt igång online.

iDown­load­blog

Kommentarer