Spel

Så ser mobilversionen av Nintendos Mario Kart Tour ut

Grand Prix Cups

Betan för Nin­ten­dos Maria Kart Tour öpp­nades i Japan och USA i dag och nu har förs­ta videon på hur det hela kom­mer att se ut kom­mit.

Spelet är plan­er­at att lanseras senare i år. Utifrån videon så ser det ut som att du inte behöver gasa utan att pre­cis som van­ligt i bil­spel till mobi­la enheter så går bilen automa­tiskt framåt. Det verkar även gå att använ­da accelerom­e­tern för att styra och som i andra ver­sion­er av spelet så kom­mer sladda/drifting vara en grej här med.

Enligt MacRu­mors så kom­mer det finnas lite fler inställ­ningar än att bara slad­da runt alla hörnor

The game’s default con­trols auto­mat­i­cal­ly cause karts to drift around cor­ners, but any­one want­i­ng more of a chal­lenge can turn on man­u­al mode. There are four lev­els of dif­fi­cul­ty (50cc, 100cc, 150cc and 200cc) and the same sound­track used in pre­vi­ous games in the fran­chise.

Mario Kart kom­mer vara ett Free-to-start Spel, på sam­ma sätt som Nin­ten­dos Super Mario Run, att det är gratis till en bör­jan men efter förs­ta nivån kostar det pen­gar. Super Mario Run kostar $10 att låsa upp och vi kan anta att Mario Kart kom­mer lig­ga i sam­ma priskat­e­gori.

Käl­la: IDown­load

Kommentarer