Android

Så ser OnePlus 7 Pro ut

Pressrenderingar ute i det fria

Inte myck­et hem­ligheter kvar när det kom­mer till One­Plus 7 Pro. Vi har tidi­gare sett mod­eller ute i det fria som skall ha var­it One­Plus 7 eller One­Plus 7 Pro och tack vare Win­fu­ture så kan vi ock­så se det som verkar vara de offi­ciel­la press­ren­deringar­na.

One­Plus 7 och One­Plus 7 Pro pre­sen­teras den 14 maj och vi kom­mer vara där.

Kommentarer