Nyheter

Så stor är risken att elbilen brinner

I veck­ans avs­nitt av Bilar med sladd avhand­lar vi bran­drisken i elbi­lar. Vad säger egentli­gen expert­er­na om att lad­da från van­li­ga kon­tak­ter och vad behöver jag tän­ka på när jag lad­dar hem­ma? Vi pratar ock­så om hur det är att ha elbil på lands­byg­den, hur lön­samt det är med hem­bat­teri för att lagra sol­cellsel, nyheter om Ion­i­tys nya snab­blad­darnätverk och myck­et annat. Dessu­tom får vi höra Fabi­ans upplevelse med att köra Vol­vo-hybrid och Anders har köpt en klock­ra­dio…

[spreak­er type=player resource=“episode_id=14139480”]

Kommentarer