Nyheter

Så tittar du på Googles event idag

Drar igång 16:00

Idag är det dags för Google att hål­la låda och där kan vi förvän­ta oss att bland annat se de mest läck­ta tele­fon­er­na genom tider­na, Pix­el 4 och Pix­el 4 XL.

Utöver tele­fon­er­na kom­mer Google med störs­ta san­no­likhet visa upp en upp­dat­er­ad Google Nest Mini som ryk­tas kom­ma med väg­gfäste så den enkelt kan hän­gas upp på en vägg. Det rykas även om en upp­dat­er­ad Pix­el­book Go och kanske även lite fler smar­ta pro­duk­ter till hem­met som numera går under nam­net Nest.

Even­tet drar igång 16:00 och nu hop­pas vi att Google tar sitt för­nuft till fån­ga och släp­per tele­fon­er­na i Sverige.

https://www.youtube.com/watch?v=XKmsYB54zBk

Kommentarer