Nyheter

SAAB:s resa – från fossil till elbil

Idag har vi med oss Frank Smit, Vice Pres­i­dent Engi­neer­ing & Prod­uct Devel­op­ment på NEVS. Frank har röt­ter i SAAB och berät­tar om resan om hur SAAB blev NEVS. Hur är det att byg­ga bilar för den kine­siska mark­naden? Anders får en lös­ning på sina hotel­laddning­sprob­lem, och Fabi­an har fått ett större hotell i Stock­holm att gå all in på elbil­sladdning. Dessu­tom diskuter­ar vi faror­na med självkörande bilar, med bak­grund av död­soly­ck­an som en av Ubers självkörande Volvo­bi­lar var inblandad i.

Bilar med sladd utkom­mer med ett nytt avs­nitt var­je vec­ka, och görs av Anders Will­st­edt och Fabi­an Ruben. Lyssna på senaste avs­nit­tet direkt här, på Bilar med sladds hem­si­da eller prenu­mer­era via iTunes.

Kommentarer