Film & TV

Sagan om Spotify blir tv-serie

Spotify Untold
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Adlibris

Boken “Spo­ti­fy inifrån: så blir man störst i världen” om framgångssagan Spo­ti­fy kan bli en drama­tis­er­ad tv-serie. Det är det brit­tiska före­taget Yel­low Bird U.K. som anmält intresse att göra det.

Fokus kom­mer lig­ga på den delen där man går in i USA och vad som hän­der när Apple vak­nar till och väs­sar tän­der­na.

Boken är skriv­en av de båda sven­skar­na Sven Carls­son och Jonas Lei­jon­hufvud. Yel­low Bird är i grun­den sven­skt även det och är fram­förallt kän­da för Wal­lan­der-filmer­na och filmer­na om Steig Larssons Mil­le­ni­um Tri­olo­gi. Nu ägs det emeller­tid av fran­s­ka Ban­i­jay.

Det het­er att Yel­low Bird har köpt optio­nen på att göra serien, det bety­der inte nöd­vändigtvis att det fak­tiskt blir av.

Via Vari­ety.

Sam­tidigt skriv­er Fastighetsvär­den att Spo­ti­fy öpp­nar ett tred­je kon­tor i Stock­holm. Den­na gån­gen på Söder­malm och där till­skansar man sig 3700 kvadrat­meter i två våningar. Totalt hyr nu Spo­ti­fy med under­bo­lag runt 35 000 kvadrat­meter i Stock­holm.

Upp­dat­er­at 16.05: En PR-fågel viskade i vårt öra att det är Spo­ti­fys dot­ter­bo­lag Sound­trap som skall fly­t­ta till nya lokaler på Söder. Inte Spo­ti­fy själ­va.

[highlight]Annons: Köp Spo­ti­fy inifrån: så blir man störst i världen hos Adlib­ris.[/highlight]

Kommentarer