Nyheter

Samla dina kvitton digitalt med Kivra

Från tre butikskedjor

Genom Kivra kan vi snart få dig­i­ta­la kvit­ton på Ica, Åhlens och Jula.

Kivra har lyck­ats bli den dig­i­ta­la brevlå­da som så mån­ga efter­frå­gat och nu är det dags att ta näs­ta steg. Med ICA, Åhlens och Jula med från start kan vi sam­la de gam­la pap­per­skvit­tor­na dig­i­talt i appen. Allt som behövs är medlem­skap i respek­tive före­tags kund­klub­bar.

Det hela har var­it känt ett ett halvår men det är först nu som Kivra-appen upp­dat­er­ats för att hantera det.

Vi får hop­pas att bety­dligt fler hop­par på tåget så att ett momen­tum ska­pas.

Vad tyck­er du? Har du sak­nat möj­lighet till dig­i­tal kvit­ton eller slänger du dem där lika snabbt som du slänger pap­per­skvit­ton?

Kommentarer