Nyheter

Samsung Fold ute i det fria

Thats one huge veck

Sam­sung Fold kom­mer kos­ta en si så där 20 000 kro­nor och nu undrar världen om den är värd pen­gar­na eller om det bara är en extremt dyr öppen beta. I den här videon får vi se gan­s­ka tydligt vad som hän­der om en viker plast på det här sät­tet.

Kommentarer