Nyheter

Samsung Galaxy Fold verkar ha fått en #recensionsgate

You're folding it wrong?

Sam­sung har bör­jat dela ut recen­sion­sex­em­plar till jour­nal­is­ter världen runt och nu bör­jar flera av dessa jour­nal­is­ter rap­portera att deras skär­mar redan har bör­jat gå sön­der.

The Verge skriv­er att de har använt tele­fo­nen helt nor­malt och inte gjort något för att påver­ka livs­läng­den och efter knappt två dagars använd­ning så har skär­men gått sön­der. CNBC fick ock­så ett recen­sion­sex­em­plar och efter ett dygn så bör­jade skär­men bete sig märk­ligt och skär­men bör­jade flim­ra.

Mark Gur­man på Bloomberg tyck­te att det såg ut som att det satt en sky­ddsplast på tele­fo­nens skärm och drog av det, men det bor­de han inte ha gjort för efter det så gick skär­men sön­der. Mar­ques Brown­lee gjorde pre­cis sam­ma sak som Gur­man då det inte framgår på kar­ton­gen eller i den med­föl­jande instruk­tions­bo­ken.

https://twitter.com/stevekovach/status/1118571414934753280

Via The Verge

Kommentarer